אריזה

  • שיטות אספקה גמישות ומגוונות בהתאם לצרכי הלקוח
  • אריזות וגימור ע"פ דרישות לקוח.
  • אחסון המוצרים בתנאים אופטימליים.
  • שינוע המוצרים ליעד הרצוי בארץ ובחו"ל.
  • אפשרויות הובלה ואריזה ללקוח הקצה.