השחזות וליטוש

תהליך הליטוש והשחזות הזיווד מסיר פגמים ממשטח המתכות תוך כדי מזעור נוכחות של סטיות חדשות.

מהות התהליך הוא מישור חלק, עם סטיות מינימאליות הניתנות להסרה מלאה בשלב השיוף ובפרק זמן קצר.

לאחר ריתוך המתכות המוצר מועבר למחלקת הליטוש לצורך החלקת ריתוכים וחיתוכים.